Giao hàng ở Nga và các nước khác

Электродвигатели, электро-, гидро- и турбогенераторы и пр. ЛЭМЗ

Đã hơn 10 năm TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII) cung cấp асинхронные короткозамкнутые двигатели, синхронные двигатели, гидро и турбогенераторы, тяговые двигатели. Kinh nghiệm tích lũy được và việc sử dụng linh kiện từ các nhà sản xuất hàng đầu là lý do chính khiến người tiêu dùng lựa chọn chúng tôi
Danh mục sản phẩm ЛЭМЗ

Về công ty ЛЭМЗ

Thông tin pháp lý
НПО Ленинградский Электромашиностроительный Завод работает на рынке электрических машин с 1933 года. Завод производит крупные электрические машины мощностью от 100 кВт и выше. Электродвигатели и генераторы ЛЭМЗ работают во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства и получили заслуженное признание клиентов за высокие показатели эффективности и надежности.
 • ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

  Компания использует свой многолетний опыт, а также исследует и внедряет передовой опыт лучших электротехнических предприятий, используя его как фундамент для собственных научных и управленческих инноваций.
 • МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

  Базируясь на богатом опыте инженерных и конструкторских разработок, компания предлагает своим клиентам широкую гамму моделей электродвигателей и генераторов различного назначения.
 • СИСТЕМА КАЧЕСТВА

  Система управления качеством проектирования, производства и обслуживания всей выпускаемой предприятием продукции сертифицирована на соответствие международному стандарту ИСО и Российскому ГОСТ.

Catalog sản phẩm ЛЭМЗ

Асинхронные короткозамкнутые двигатели, синхронные двигатели, гидро и турбогенераторы, тяговые двигатели
 • Короткозамкнутые двигатели ЛЭМЗ
  Короткозамкнутые двигатели
  А4, ДАЗО, ДАМШ и др.
 • Двигатели с фазным ротором ЛЭМЗ
  Двигатели с фазным ротором
  АК4, АКШ, ДАФЗ и др.
 • Синхронные двигатели ЛЭМЗ
  Синхронные двигатели
  СДН, СДНЗ, СДСЗ и др.
 • Синхронные дизельгенераторы ЛЭМЗ
  Синхронные дизельгенераторы
  ГСБ, СГ, СГД и др.
 • Гидрогенераторы ЛЭМЗ
  Гидрогенераторы
  ГС, СГВ, СМ, СМВ и др.
 • Турбогенераторы ЛЭМЗ
  Турбогенераторы
  ТПС, ТГС и др.
 • Тяговые двигатели ЛЭМЗ
  Тяговые двигатели
  ДТА, ТАД, ДАТ и др.
 • Токоприемники экскаваторные ЛЭМЗ
  Токоприемники экскаваторные
  ТКЭ0, ТКЭ14, ТКЭ23 и др.

Bộ tuyển chọn sản phẩm ЛЭМЗ

Bạn hãy lựa chọn phương thức đặt hàng hoặc nhận thông tin về đặc điểm, giá cả và thời gian giao hàng thuận tiện nhất.
 1. Bảng giá

  Hãy xem thông tin mức giá của chúng tôi, bằng cách nhận bảng giá hoặc đề xuất thương mại chính thức cho sản phẩm ЛЭМЗ.

 2. Tư vấn

  Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được những phương án phù hợp nhất theo đặc điểm kỹ thuật và ngân sách ЛЭМЗ

 3. Bộ tuyển chọn sản phẩm tương tự

  Hãy cho chúng tôi biết nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đề xuất hấp dẫn theo các tham số và phạm vi giá ЛЭМЗ

 4. Đơn hàng và giao hàng

  Hãy gửi cho chúng tôi đơn đặt hàng để nhận hóa đơn, hợp đồng mua bán cho pháp nhân, cá nhân đối với hàng hóa ЛЭМЗ

Bảng thông tin ЛЭМЗ

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của công ty ЛЭМЗ.

TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII)

Các câu hỏi về bán hàng và hỗ trợ hãy liên hệ thành phố
Bạn hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ: