Giao hàng ở Nga và các nước khác

Khi mua hàng hóa từ công ty chúng tôi (sau đây gọi là Người bán), bạn có thể tin tưởng vào việc tuân thủ các nghĩa vụ bảo hành, bao gồm dịch vụ bảo hành và hậu bảo hành. Trách nhiệm bảo hành áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia kỹ thuật của công ty chúng tôi.
Trong trường hợp phát hiện lỗi sản phẩm trong thời gian bảo hành, bạn cần lập yêu cầu khiếu nại và gửi đến trung tâm dịch vụ của nhà sản xuất được ghi trong phiếu bảo hành hoặc trong hướng dẫn sử dụng. Bạn cũng có thể liên hệ chuyên gia của công ty chúng tôi hỗ trợ việc tổ chức bảo trì, sửa chữa tại nhà máy sản xuất:
 • Sửa chữa theo chế độ bảo hành được thực hiện miễn phí.
 • Người tiêu dùng thanh toán tiền giao hàng và sửa chữa trong trường hợp hàng hóa bị hỏng do lỗi của người tiêu dùng.
Tất cả các vấn đề liên quan đến việc đổi và trả lại thiết bị được giải quyết theo đúng luật pháp Liên bang Nga.
Không được đổi và trả lại thiết bị đảm bảo chất lượng, theo mục 11 Danh sách các sản phẩm đảm bảo chất lượng không phải là thực phẩm không được hoàn trả và đổi sang sản phẩm tương tự.
Nhà sản xuất đưa ra quyết định về việc đổi trả hoặc sửa chữa thiết bị bị lỗi và thực hiện thông qua người bán hoặc thông qua mạng lưới các trung tâm dịch vụ.

Tất cả sản phẩm ЛЭМЗ

Асинхронные короткозамкнутые двигатели, синхронные двигатели, гидро и турбогенераторы, тяговые двигатели
 • Короткозамкнутые двигатели ЛЭМЗ
  Короткозамкнутые двигатели
  А4, ДАЗО, ДАМШ и др.
 • Двигатели с фазным ротором ЛЭМЗ
  Двигатели с фазным ротором
  АК4, АКШ, ДАФЗ и др.
 • Синхронные двигатели ЛЭМЗ
  Синхронные двигатели
  СДН, СДНЗ, СДСЗ и др.
 • Синхронные дизельгенераторы ЛЭМЗ
  Синхронные дизельгенераторы
  ГСБ, СГ, СГД и др.
 • Гидрогенераторы ЛЭМЗ
  Гидрогенераторы
  ГС, СГВ, СМ, СМВ и др.
 • Турбогенераторы ЛЭМЗ
  Турбогенераторы
  ТПС, ТГС и др.
 • Тяговые двигатели ЛЭМЗ
  Тяговые двигатели
  ДТА, ТАД, ДАТ и др.
 • Токоприемники экскаваторные ЛЭМЗ
  Токоприемники экскаваторные
  ТКЭ0, ТКЭ14, ТКЭ23 и др.

TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII)

Các câu hỏi về bán hàng và hỗ trợ hãy liên hệ thành phố
Bạn hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ: