Giao hàng ở Nga và các nước khác

Giao hàng trong nước Nga

 • DPD Tính tiền

Tự lấy hàng

Tự lấy hàng từ kho có sẵn gần nhất, hoặc trực tiếp từ nơi sản xuất của nhà máy ЛЭМЗ.

Xuất khẩu sản phẩm

Xuất khẩu sản phẩm ЛЭМЗ đến các quốc gia trong liên minh thuế quan với mức thuế suất VAT 0% cũng như tới các quốc gia khác trên thế giới.

Tất cả sản phẩm ЛЭМЗ

Асинхронные короткозамкнутые двигатели, синхронные двигатели, гидро и турбогенераторы, тяговые двигатели
 • Короткозамкнутые двигатели ЛЭМЗ
  Короткозамкнутые двигатели
  А4, ДАЗО, ДАМШ и др.
 • Двигатели с фазным ротором ЛЭМЗ
  Двигатели с фазным ротором
  АК4, АКШ, ДАФЗ и др.
 • Синхронные двигатели ЛЭМЗ
  Синхронные двигатели
  СДН, СДНЗ, СДСЗ и др.
 • Синхронные дизельгенераторы ЛЭМЗ
  Синхронные дизельгенераторы
  ГСБ, СГ, СГД и др.
 • Гидрогенераторы ЛЭМЗ
  Гидрогенераторы
  ГС, СГВ, СМ, СМВ и др.
 • Турбогенераторы ЛЭМЗ
  Турбогенераторы
  ТПС, ТГС и др.
 • Тяговые двигатели ЛЭМЗ
  Тяговые двигатели
  ДТА, ТАД, ДАТ и др.
 • Токоприемники экскаваторные ЛЭМЗ
  Токоприемники экскаваторные
  ТКЭ0, ТКЭ14, ТКЭ23 и др.

TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII)

Các câu hỏi về bán hàng và hỗ trợ hãy liên hệ thành phố
Bạn hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ: