Giao hàng ở Nga và các nước khác

 • Các phương thức thanh toán thuận tiện
 • Chúng tôi làm việc với các cá nhân và pháp nhân
 • Đảm bảo hoàn lại tiền

Thanh toán không dùng tiền mặt đối với pháp nhân

Nếu giao dịch mua sản phẩm ЛЭМЗ được thực hiện bởi một pháp nhân thì thanh toán được tiến hành theo hóa đơn do người phụ trách của công ty chúng tôi lập ra:

 • Điều quan trọng là cần phải tuân thủ thời hạn thanh toán ghi trên hóa đơn. Có thể gia hạn thời gian thanh toán. Để làm điều này, bạn cần liên hệ với người phụ trách cá nhân của mình.
 • Hàng hóa được vận chuyển sau khi nhận được tiền vào tài khoản của công ty chúng tôi.
 • Khi vận chuyển sản phẩm đến các khu vực, thời gian giao hàng bao gồm cả thời gian giao hàng đến công ty vận chuyển. Thời gian giao hàng tiếp sau đó phụ thuộc vào điều khoản quy định của công ty vận chuyển.

Theo thông tin tài khoản / theo mã QR

Tại chi nhánh ngân hàng mà bạn sử dụng hoặc thông qua Internet banking hay ứng dụng di động, cần thanh toán hoá đơn đơn hàng ЛЭМЗ được lập bởi người phụ trách đã tạo đơn hàng của bạn:

 • Điền thông tin ngân hàng thủ công.
 • Hoặc scan mã QR từ hoá đơn của chúng tôi.

Bằng thẻ trên internet

Thanh toán cho các đơn đặt bằng phương thức thanh toán trực tuyến được thực hiện sau khi người quản lý của công ty chúng tôi kiểm tra đơn hàng. Bạn sẽ được gửi một đường link đến trang dịch vụ thanh toán, tại đó bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thẻ plastic của mình và thực hiện xác minh thông tin.

Để thanh toán trực tuyến bằng thẻ, bạn sẽ cần:

 • số thẻ tín dụng của bạn;
 • thời hạn hiệu lực của thẻ, tháng/năm;
 • mã CVV đối với thẻ Visa / mã CVC đối với thẻ Master Card: 3 chữ số cuối cùng trên dải chữ ký ở mặt sau của thẻ.

Nếu không có mã CVC / CVV trên thẻ của bạn, thì thẻ đó có thể không phù hợp với các giao dịch CNP (tức là các giao dịch không trực tiếp dùng đến thẻ nhưng sử dụng các thông tin của thẻ) và bạn cần liên hệ với ngân hàng để biết thông tin chi tiết hơn.

Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến thanh toán điện tử, xin vui lòng thông báo cho người phụ trách của bạn.

Tất cả sản phẩm ЛЭМЗ

Асинхронные короткозамкнутые двигатели, синхронные двигатели, гидро и турбогенераторы, тяговые двигатели
 • Короткозамкнутые двигатели ЛЭМЗ
  Короткозамкнутые двигатели
  А4, ДАЗО, ДАМШ и др.
 • Двигатели с фазным ротором ЛЭМЗ
  Двигатели с фазным ротором
  АК4, АКШ, ДАФЗ и др.
 • Синхронные двигатели ЛЭМЗ
  Синхронные двигатели
  СДН, СДНЗ, СДСЗ и др.
 • Синхронные дизельгенераторы ЛЭМЗ
  Синхронные дизельгенераторы
  ГСБ, СГ, СГД и др.
 • Гидрогенераторы ЛЭМЗ
  Гидрогенераторы
  ГС, СГВ, СМ, СМВ и др.
 • Турбогенераторы ЛЭМЗ
  Турбогенераторы
  ТПС, ТГС и др.
 • Тяговые двигатели ЛЭМЗ
  Тяговые двигатели
  ДТА, ТАД, ДАТ и др.
 • Токоприемники экскаваторные ЛЭМЗ
  Токоприемники экскаваторные
  ТКЭ0, ТКЭ14, ТКЭ23 и др.

TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII)

Các câu hỏi về bán hàng và hỗ trợ hãy liên hệ thành phố
Bạn hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ: