تحویل در سراسر روسیه و به سایر کشورها

با خرید کالا از شرکت ما (که از این پس فروشنده نامیده می شود)، می توانید روی رعایت تعهدات تضمین از جمله گارانتی (خدمات پس از فروش) و خدمات پس از خاتمه مدت گارانتی توقع داشته باشید. تعهدات گارانتی برای کلیه خدمات ارائه شده توسط متخصصان فنی شرکت ما نیز اعمال می شود.
اگر نقص کالا در طول مدت گارانتی تشخیص داده شد، باید یک گواهی آسیب دیدگی تهیه کنید و آن را به مراکز خدماتی تولیدکننده که در کارت گارانتی یا در اسناد عملیاتی مشخص شده است ارسال کنید. همچنین می توانید برای کمک به تشکیلات های نگهداری و تعمیرات در کارخانه تولیدی با متخصص شرکت ما تماس بگیرید:
 • تعمیرات گارانتی رایگان است.
 • مصرف کننده در صورت که خرابی کالا به تقصیر خودش باشد، هزینه تحویل و تعمیر را می پردازد.
تمام مسائل مربوط به مبادله و بازگرداندن تجهیزات در مطابقت دقیق با قوانین فدراسیون روسیه حل می شود.
مبادله و بازگرداندن تجهیزات با کیفیت خوب که مطابق بند ۱۱ فهرست محصولات غیر خوراکی با کیفیت خوب غیر قابل بازگرداندن یا تعویض با کالای مشابه می باشند، انجام نمی شود.
تصمیم برای بازگرداندن، تعویض یا تعمیر تجهیزات خراب شده توسط سازنده تجهیزات گرفته می شود و از طریق فروشنده یا از طریق شبکه ای از مراکز خدمات انجام می شود.

همه کالاها ЛЭМЗ

Асинхронные короткозамкнутые двигатели, синхронные двигатели, гидро и турбогенераторы, тяговые двигатели
 • Короткозамкнутые двигатели ЛЭМЗ
  Короткозамкнутые двигатели
  А4, ДАЗО, ДАМШ и др.
 • Двигатели с фазным ротором ЛЭМЗ
  Двигатели с фазным ротором
  АК4, АКШ, ДАФЗ и др.
 • Синхронные двигатели ЛЭМЗ
  Синхронные двигатели
  СДН, СДНЗ, СДСЗ и др.
 • Синхронные дизельгенераторы ЛЭМЗ
  Синхронные дизельгенераторы
  ГСБ, СГ, СГД и др.
 • Гидрогенераторы ЛЭМЗ
  Гидрогенераторы
  ГС, СГВ, СМ, СМВ и др.
 • Турбогенераторы ЛЭМЗ
  Турбогенераторы
  ТПС, ТГС и др.
 • Тяговые двигатели ЛЭМЗ
  Тяговые двигатели
  ДТА, ТАД, ДАТ и др.
 • Токоприемники экскаваторные ЛЭМЗ
  Токоприемники экскаваторные
  ТКЭ0, ТКЭ14, ТКЭ23 и др.

گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies)

برای فروش و پشتیبانی لطفاً به شهر تماس بگیرید
همین الان یک سوال بپرس: