تحویل در سراسر روسیه و به سایر کشورها

Электродвигатели, электро-, гидро- и турбогенераторы и пр. ЛЭМЗ

برای بیش از 10 سال گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies) асинхронные короткозамкнутые двигатели, синхронные двигатели, гидро и турбогенераторы, тяговые двигатели را تحویل میدهد. تجربه انباشته شده و استفاده از قطعات تولید کنندگان پیشرو دلیل اصلی انتخاب ما توسط مصرف کنندگان است
کاتالوگ محصولات ЛЭМЗ

درباره شرکت ЛЭМЗ

اطلاعات حقوقی
НПО Ленинградский Электромашиностроительный Завод работает на рынке электрических машин с 1933 года. Завод производит крупные электрические машины мощностью от 100 кВт и выше. Электродвигатели и генераторы ЛЭМЗ работают во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства и получили заслуженное признание клиентов за высокие показатели эффективности и надежности.
 • ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

  Компания использует свой многолетний опыт, а также исследует и внедряет передовой опыт лучших электротехнических предприятий, используя его как фундамент для собственных научных и управленческих инноваций.
 • МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

  Базируясь на богатом опыте инженерных и конструкторских разработок, компания предлагает своим клиентам широкую гамму моделей электродвигателей и генераторов различного назначения.
 • СИСТЕМА КАЧЕСТВА

  Система управления качеством проектирования, производства и обслуживания всей выпускаемой предприятием продукции сертифицирована на соответствие международному стандарту ИСО и Российскому ГОСТ.

کاتالوگ محصولات ЛЭМЗ

Асинхронные короткозамкнутые двигатели, синхронные двигатели, гидро и турбогенераторы, тяговые двигатели
 • Короткозамкнутые двигатели ЛЭМЗ
  Короткозамкнутые двигатели
  А4, ДАЗО, ДАМШ и др.
 • Двигатели с фазным ротором ЛЭМЗ
  Двигатели с фазным ротором
  АК4, АКШ, ДАФЗ и др.
 • Синхронные двигатели ЛЭМЗ
  Синхронные двигатели
  СДН, СДНЗ, СДСЗ и др.
 • Синхронные дизельгенераторы ЛЭМЗ
  Синхронные дизельгенераторы
  ГСБ, СГ, СГД и др.
 • Гидрогенераторы ЛЭМЗ
  Гидрогенераторы
  ГС, СГВ, СМ, СМВ и др.
 • Турбогенераторы ЛЭМЗ
  Турбогенераторы
  ТПС, ТГС и др.
 • Тяговые двигатели ЛЭМЗ
  Тяговые двигатели
  ДТА, ТАД, ДАТ и др.
 • Токоприемники экскаваторные ЛЭМЗ
  Токоприемники экскаваторные
  ТКЭ0, ТКЭ14, ТКЭ23 и др.

انتخاب محصولات ЛЭМЗ

راحت ترین راه را برای ثبت سفارشنامه یا دریافت اطلاعات در مورد مشخصات، قیمت و زمان تحویل کالا انتخاب کنید.
 1. لیست قیمت

  قیمت های ما را بررسی کنید با دریافت لیست قیمت یا پیشنهاد تجاری رسمی برای محصولات ЛЭМЗ.

 2. مشاوره

  با کارشناسان ما تماس بگیرید برای دریافت مناسب ترین گزینه ها از نظر مشخصات فنی و بودجه ЛЭМЗ

 3. انتخاب آنالوگ

  علامت گذاری رقبای خود را به ما اطلاع دهید و ما بهترین پیشنهاد را از نظر پارامترها و محدوده قیمت به شما ارائه خواهیم داد ЛЭМЗ

 4. سفارشنامه و تحویل

  برای ما درخواست ارسال کنید برای دریافت فاکتور و قرارداد فروش برای اشخاص حقوقی و حقیقی کالا name:

استند اطلاعات ЛЭМЗ

درباره محصولات این شرکت معلومات بیشتر به دست آورید ЛЭМЗ.

گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies)

برای فروش و پشتیبانی لطفاً به شهر تماس بگیرید
همین الان یک سوال بپرس: