Giao hàng ở Nga và các nước khác

GIÁ HẤP DẪN
Bạn tiết kiệm tới 95% chi phí so với mua thiết bị
ĐÁNG TIN CẬY
Trên 10 năm chúng tôi đã cung cấp thiết bị cho các công trình ở bất kỳ cấp độ phức tạp nào
Ở GẦN BÊN
Có mặt tại hơn 59 khu vực của Nga, Kazakhstan và các quốc gia khác
THUẬN TIỆN
Tính toán nhanh và giao hàng đến địa chỉ

Электродвигатели, электро-, гидро- и турбогенераторы и пр. ЛЭМЗ đang có nhu cầu tại các cơ sở của Nga, vì chúng có tất cả các đặc điểm và thông số cần thiết để làm việc thuận tiện.

Chúng tôi đề nghị cho thuê thiết bị chuyên nghiệp ЛЭМЗ với các điều kiện đảm bảo mức giá chính thức và giao hàng theo địa chỉ:

 • Короткозамкнутые двигатели А4, ДАЗО, ДАМШ и др.
 • Двигатели с фазным ротором АК4, АКШ, ДАФЗ и др.
 • Синхронные двигатели СДН, СДНЗ, СДСЗ и др.
 • Синхронные дизельгенераторы ГСБ, СГ, СГД и др.
 • Гидрогенераторы ГС, СГВ, СМ, СМВ и др.
 • Турбогенераторы ТПС, ТГС и др.
 • Тяговые двигатели ДТА, ТАД, ДАТ и др.
 • Токоприемники экскаваторные ТКЭ0, ТКЭ14, ТКЭ23 и др.

Chúng tôi cung cấp:

 • Mức giá cho thuê trên thị trường.
 • Trung tâm bảo trì thiết bị hiện đại đáng tin cậy.
 • Hệ thống thanh toán linh hoạt.
 • Có thể mua thiết bị đang thuê với các điều khoản hấp dẫn.

Nhờ các sản phẩm ЛЭМЗ đa dạng, thật dễ dàng lựa chọn асинхронные короткозамкнутые двигатели, синхронные двигатели, гидро и турбогенераторы, тяговые двигатели để lắp đặt tại các công trình thương mại hoặc công nghiệp.

Hãy nói rõ hơn điều kiện và khả năng đặt giữ chỗ tại văn phòng đại diện cung cấp dịch vụ gần bạn nhất tại Nga và Liên minh kinh tế Á-Âu.

Tất cả sản phẩm ЛЭМЗ

Асинхронные короткозамкнутые двигатели, синхронные двигатели, гидро и турбогенераторы, тяговые двигатели
 • Короткозамкнутые двигатели ЛЭМЗ
  Короткозамкнутые двигатели
  А4, ДАЗО, ДАМШ и др.
 • Двигатели с фазным ротором ЛЭМЗ
  Двигатели с фазным ротором
  АК4, АКШ, ДАФЗ и др.
 • Синхронные двигатели ЛЭМЗ
  Синхронные двигатели
  СДН, СДНЗ, СДСЗ и др.
 • Синхронные дизельгенераторы ЛЭМЗ
  Синхронные дизельгенераторы
  ГСБ, СГ, СГД и др.
 • Гидрогенераторы ЛЭМЗ
  Гидрогенераторы
  ГС, СГВ, СМ, СМВ и др.
 • Турбогенераторы ЛЭМЗ
  Турбогенераторы
  ТПС, ТГС и др.
 • Тяговые двигатели ЛЭМЗ
  Тяговые двигатели
  ДТА, ТАД, ДАТ и др.
 • Токоприемники экскаваторные ЛЭМЗ
  Токоприемники экскаваторные
  ТКЭ0, ТКЭ14, ТКЭ23 и др.

Về công ty ЛЭМЗ

Thông tin pháp lý
НПО Ленинградский Электромашиностроительный Завод работает на рынке электрических машин с 1933 года. Завод производит крупные электрические машины мощностью от 100 кВт и выше. Электродвигатели и генераторы ЛЭМЗ работают во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства и получили заслуженное признание клиентов за высокие показатели эффективности и надежности.
 • ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

  Компания использует свой многолетний опыт, а также исследует и внедряет передовой опыт лучших электротехнических предприятий, используя его как фундамент для собственных научных и управленческих инноваций.
 • МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

  Базируясь на богатом опыте инженерных и конструкторских разработок, компания предлагает своим клиентам широкую гамму моделей электродвигателей и генераторов различного назначения.
 • СИСТЕМА КАЧЕСТВА

  Система управления качеством проектирования, производства и обслуживания всей выпускаемой предприятием продукции сертифицирована на соответствие международному стандарту ИСО и Российскому ГОСТ.

Bảng thông tin ЛЭМЗ

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của công ty ЛЭМЗ.

TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII)

Các câu hỏi về bán hàng và hỗ trợ hãy liên hệ thành phố
Bạn hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ: